Mere om projektet - presse


Liv på Alheden:

Presseomtale.

Der har været god opmærksomhed fra pressen. Læse uddrag herunder:

Vedtægter m.v.

Vedtægter og andre dokumenter kan findes nederst på siden.

At etablere et "Kartoflens univers" og oplevelsescenter / kartoffelmuseum / kulturhus for lokalbefolkningen.


Kartoflen har haft - og har - stor betydning for landbruget, industrien, udviklingsprojekter, beskæftigelsen og befolkningen i det midtjyske. Dette kombineret med kartoflens og kartoffeltyskernes spændende historie (indvandrede i 1759 til egnen - Alheden) har givet inspiration til, at ansøger Foreningen  ”Liv på Alheden” ønsker at undersøge, om der kan etableres et oplevelsescenter og et museum med kartoflen som hovedtema kombineret med et kulturhus for lokalbefolkningen.


Ifølge vedtægterne for foreningen – ”Liv på Alheden” - er det foreningens formål at igangsætte kulturaktiviteter, at medvirke til øget bosætning og oprettelse af nye arbejdspladser samt styrke samarbejdet mellem landsbyerne på Alheden.


Et oplevelsescenter og museum forventes at få en dynamisk effekt på området ved på samme tid at styrke turismen, erhvervsudvikling, bosætning og engagement hos borgerne i lokalområdet.


Foreningen – ”Liv på Alheden” - har besluttet, at den ønsker at igangsætte et forprojekt, som skal undersøge og afdække mulighederne og realiteterne for at etablere - Kartoflens Univers - kartoflens oplevelsescenter / et kartoffelmuseum.


Foreningen ønsker i forprojektet at få etableret et tæt samarbejde med lokale og nationale virksomheder, idet der er ønske om at præsentere arbejdet med kartoflen og produkter produceret på basis af kartoflen samt de forsknings- og udviklingsprojekter, som der arbejdes med i Danmark.


Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden er dannet af efterkommere af kartoffeltyskere, der fra 1759 og frem kom til Alheden for at opdyrke heden. Over 50 familier blev på egnen, og i 1985 dannede 29 efterkommere af kartoffeltyskerne en efterslægtsforening – Kartoffeltyskerne på Alheden. Foreningen har over 600 medlemmer, og afholder hvert år et slægtstræf og bustur til Tyskland til de områder, hvor deres forfædre kom fra samt andre aktiviteter som: Tur på Heden - Krodag - Foto/gensynsfest og driver det lille museum ved Grønhøj Kro. Dette lille museum kan dog udbygges, og der kan formidles endnu mere historie om kartoffeltyskerne og deres liv.


Hvad går projektet ud på?

Der søges støtte til gennemførelse af forprojekt og prospekt for "Kartoflens univers" – et oplevelsescenter og museum med kartoflen som hovedtema, integreret med et kulturhus for lokalbefolkningen:

Projektet vil være til gavn for turismeerhvervet ved at flere turister kommer til egnen, kartoffelbranchen (avlere og industri) vil kunne synliggøre deres arbejde med kartoflen og lokalbefolkningen vil kunne bruge "Kartoflens univers" som et samlingssted, der har udgangspunkt i en flere hundred år gammel erhvervstradition for egnen.TV - Midt Vest. Lørdag d. 1. februar 2020:

Se indslaget fra TV-Midt Vest

Tryk på her!

lLørdag d. 1. februar havde Grønhøj Borgerforening, Grønhøj Kulturhus og "Liv på Alheden" præsentationsdag i Grønhøj Kulturhus.

Mange var mødt op for at høre om projektet "Kartoflens Univers" og se og høre om genopførelsen af Sandkærgårdeladen.

TV- Midt Vest var mødt frem og lavede dette lille indslag.

Presseomtale af projektet:

Her der den seneste pressemeddelelse vedrørende projektet. Længere nede kan læses de øvrige.


De lokale aviser januar 2020:

 

Kom og få information om det nye nationale videns- og oplevelsescenter - Kartoflens Univers. Lørdag den 1. februar præsenterer formand for Liv på Alheden, Gregers Laigaard og turismekonsulent Britta Leth visionerne til Kartoflens Univers. Hør om de mange ideer: Kartoflens rejse til Europa, kartoffeltyskernes indvandring samt deres liv på Alheden, eventyret om kartoflen på den jyske hede, kartoflens anvendelse i fødevarer, kartoflens ernærings- og sundhedsmæssige værdi, fra kartofler til sprit og kartoffelchips, klima og miljø og meget, meget mere.

Efterfølgende vises en film om genopførelsen af kartoffeltyskerladen, Sandkærgårdeladen, og på en rundvisning med håndværkere og efterkommere af kartoffeltyskere kan arbejdet ses. Alle er velkommen til informationsmødet, der starter kl. 14.00 i Grønhøj Kulturhus. Borgerforeningen Grønhøj, Grønhøj Kulturhus og Liv på Alheden er vært ved kaffe og kage.

Ønskes yderligere oplysninger kontakt venligst formand for Liv på Alheden, Gregers Laigaard, tlf. 20 78 98 72 eller turismekonsulent Britta Leth, tlf. 40 11 53 62.


Viborg Stifts Folkeblad 25. april 2017


Korch mikses med kartofler

 

Gregers Laigaard vil supplere Grønhøj Kro og Morten Korch-museet med et kartoffel(tysker)museum.

viborg-folkeblad.dk

Uge Avisen Karup - 9. oktober 2018

Oplevelsescenter for kartoflen - arbejdet spirer frem.


Læs mere her:


ugeavisenkarup.dk


Viborg Stifts Folkeblad - 29. april 2019

Kartoffel-universet - både til oplysning og underholdning.


Læs mere her:Viborg Stifts Folkeblad

Viborg Stifts Folkeblad 14. juni 2018

Statspenge til arbejdet med nyt kartoffelmuseum

 

Grønhøj: "En super glædelig nyhed". Det er Gregers Laigaards reaktion på, at foreningen Liv på Alheden, som han er formand for, er blevet bevilget 260.000 kroner af Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje til et forprojekt vedrørende et kommende museums og oplevelsescenter kaldet "Kartoflens Univers".

 

viborg-folkeblad.dk

Uge Avisen Karup -   december 2018

Bred opbakning til nyt oplevelsescenter og museum - »Kartoflens Univers«

 

Læs mere her:

 

ugeavisenkarup.dk

Maskinbladet - januar 2020

Viborg kommune vil skabe ny kartoffel-attraktion for millioner


Læs mere her:Maskinbladet

Viborg Stifts Folkeblad 8. oktober 2018

Skridt for skridt mod et kartoffelmuseum

 

Kartoffeltyskerladen. Som en del af forprojektet skal den sidste, originale kartoffeltyskerlade genrejses. Stumperne fra laden, der indtil for få år siden stod faldefærdigt i Sandkærgårde lidt uden for Grønhøj, ligger nu på lager ved kroen.

 

viborg-folkeblad.dk

Viborg Stifts Folkeblad - 11. februar 2019

Ny inspiration til kartoffel-oplevelser.


Læs mere her:


Viborg Stifts Folkeblad

Uge avisen Karjup - januar 2020

Opbakning til Kartoflens Univers


Læs mere her:Uge Avisen Karup

Forslag til vedtægter for Kartoflens Univers: